Transienter, ett förvirrande ord

Transienter i ljudproduktion har varit ett svårt koncept för mig att förstå. Det hjälper inte att det finns många personer som påstår olika saker om transienter, och många olika uppfattningar samtidigt som transient i sig är ett modeord i musikproduktion. Det förekommer att personer använder det väldigt löst och med felaktiga grunder. Därför har jag tagit mig tid att ta reda på, och samla information om den så kallade transienten för att ge en så tydlig bild som möjligt för dig som läser här. 

Transienter påstås göra en stor skillnad för ljudet i helhet i en låt. Många plugins är dedikerade till att ändra transienter och det finns många tekniker som inkluderar manipulering av transienter. Vissa går till och med så långt att de påstår att god kontroll över transienter helt eliminerar behovet av komprimering och mastering överlag. Personligen tvivlar jag starkt på att transientmanipulation skulle kunna ha så stor inverkan på ljud att det tar bort behovet för ett helt steg av musikproduktion. Däremot tycker jag definitivt att det är viktigt att vara medveten om vad transienter är och kunna ändra dem på sätt man behagar.

Men vad är en transient?

En transient, med förenklade ord, är ljudet före huvudattraktionen. En virveltrumma är ett bra exempel för att förklara. När man spelar in en virvel och slår trumpinnen mot den, så uppkommer det först en högljudd smäll, så kort i tid att i stort sett ingen VU mätare hör den. Det kan också förklaras som ljudet av ett plektrum som slår emot en gitarrsträng innan gitarrens ljud. Så kort tid hörs en transient.

En ljudvåg med en kort del av den markerad som transient

virvelns transient markerad

Med förståelse för begreppet kan det vara svårt att förstå hur ljudet av någonting skulle kunna ändras märkbart med tanke på att det är en så liten tid som transienten hörs. Faktum är att det kan vara väldigt svårt att höra i enstaka fall, utan stora skillnader i transienterna. Men om man ändrar transienterna på allting i ett helt projekt så hörs skillnad. Skillnaden märks bäst med trummor, som har jämförelsevis stora transienter. De har också många komponenter som individuellt bidrar till helhetsljudet.

Ljudet av transientskillnader

Med det sagt så tycker jag att det vore bra med ett ljudprov för referens. Här används två ljudprov där de enda skillnaden är att den ena har transienter som ringer längre och den andra transienter som komprimeras efter 0.2 millisekunder. Detta har jag uppnått med hjälp av ett gratisplugin, BitterSweet v3 av Flux.

Trunmmor med korta transienter.

Trummor med avsevärt längre transienter. 

I detta exempel är det lätt att missuppfatta ljudet med längre transienter som starkare i volym. I verkligheten är de marginellt högre eftersom transienterna inte är lika begränsade, men det är till större del en missuppfattning av hjärnan som en ljudtekniker förr eller senare måste inse; man uppfattar lättare tillägg än subtraktioner av ljud.

Sammanfattning.

Här är en punktlista med informationen i detta inlägg, för jag gillar punktlistor (det vet du antagligen om du läst mina andra inlägg):

  • Transienter är det som kommer före det primära ljudet.
  • De påverkar ljudet oväntat mycket.
  • Det finns mycket falsk info om transienter eftersom att det är ett modeord.
  • Transienter hörs bäst på koncentrerade högljudda ljud som tex en virvel.

Tack för att du läst!

Lämna en kommentar