Planer och mål för 2023

Photo by Katerina Holmes

Jag kan ha nämnt en gång eller två att du borde ha mål och planer, och att presentera sina planer och mål för andra är ett bra sätt att sätta lite press på sig själv att hålla dem. Jag tänkte presentera mina mål för 2023 här nedan, men först tänkte jag berätta om vikten av att ditt mål ska vara S.M.A.R.T.

Vad är S.M.A.R.T?

S.M.A.R.T. mål är ett populärt verktyg som kan användas för att sätta och uppnå personliga och professionella mål. Akronymen står för Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-bound, eller på svenska Specifika, Mätbara, Möjliga att uppnå, Relevanta och Tidsbestämda. Genom att sätta S.M.A.R.T. mål ökar du dina chanser att lyckas eftersom de ger en tydlig vägvisning för vad du vill uppnå.

En fördel med att använda S.M.A.R.T. mål är att de hjälper dig att vara specifik om vad du vill uppnå. Det betyder att du har en tydlig förståelse för resultatet du arbetar mot, vilket kan hjälpa dig att hålla fokus och motivation.

En annan fördel är att S.M.A.R.T. mål är mätbara, vilket betyder att du kan följa din framgång och se hur nära du är att uppnå ditt mål. Detta kan vara en kraftfull motivator, eftersom du kan se den framsteg du gör och veta att du är på rätt väg. Dessutom kan mätbara mål hjälpa dig att sätta mål för dig själv och övervaka din prestation, vilket kan hjälpa dig att identifiera områden där du kan behöva förbättra dig.

Mina mål för 2023

Idag har jag 17 aktiva artister/grupper, varav tre är kvinnor. Medelåldern är också relativt hög, och då pratar jag inte specifikt om kvinnorna. Det här speglar väl mig i egenskap av medelålders, heterosexuell cis-man. Totalt 39 releaser blev det under 2022, och endast 11 (varav femav band som lämnat bolaget) av kvinnor eller grupper som helt eller delvis består av kvinnor. Det här är något jag verkligen vill göra något åt. Därför blir ett av mina mål för 2023 följande:

  • Under året ska jag aktivt arbeta för att jämna ut fördelningen inom bolaget. Ambitionen är att dubbla andelen aktiva kvinnor (från ca 1/6 till ca 1/3) och också dubbla andelen releaser från kvinnor (från ca 1/5 till ca 1/3). Tanken är definitivt inte att lösa detta genom att göra mig av med männen, utan att stärka upp på kvinno-fronten. Och eftersom vi mäter aktiva, och antal releaser, så räcker det inte att signa inaktiva.

Det här tror jag faktiskt är mitt absolut viktigaste mål för 2023, och där jag kommer lägga mycket fokus. Redan finns det planer på aktiviteter för att komma över ett par av hindren jag ser. Mer om det i framtiden.

En annan utmaning jag sett i mitt bolag är att jag inte jobbar med att boka spelningar till mina artister. Det är flera som väldigt gärna vill komma ut och spela, och jag har faktiskt ingenting att erbjuda där idag. Vid ett par tillfällen har det dykt upp möjligheter, och dem har jag vidarebefordrat och på så sätt har det blivit några spelningar genom åren, men det är ingenting jag har möjlighet att jobba aktivt med. Jag vill gärna lösa detta, och därför blir detta ett av mina mål:

  • Under året ska jag inleda samarbete med minst en bokningsagent (och enligt föregående mål gärna en kvinna) och genom det samarbetet kunna erbjuda mina artister ett sätt att komma ut och spela live. Samtal har redan påbörjats, så för att målet ska räknas som uppnått ska vi också genom bokningsagenten genomföra minst 5 spelningar, varav minst 1/3 av kvinnor eller band med kvinnliga medlemmar.

Ekonomi har också varit en utmaning sedan starten, eftersom hela min affärsmodell bygger på att jag tar en del av den absolut minsta kakan i hela musikbranschen. Jag behöver stärka bolagets ekonomi, och främst möjlighet till intäkter. Därför utformar jag ett av mina mål utifrån det:

  • För att ytterligare skapa möjlighet för både mig och mina artister att tjäna pengar behöver jag satsa mer på att sälja merch. Shoppen gjorde en vinst på ca 3000 kr under 2022, och jag tänker höja ribban ordentligt och sätta målet till 30 000 kr för 2023. För att nå det målet behöver vi bygga varumärke för artister, och satsa på marknadsföring av produkter. Vi behöver också en rad nya produkter, med snygga designer.

Ribban lite väl högt? Ja kanske, men det känns viktigt. Mer intäkter betyder mer möjligheter, och får vi fart på både livegig och merchföräljning så kan vi använda de pengarna till ännu mer marknadsföring och bättre produktioner.

På tal om ekonomi, jag har ett fjärde mål som har med det att göra. Här handlar det mindre om pengarna och mer om att det vore kul att lyckas. Crowdfunding är ju skithäfigt, och har gjorde för sju år sedan ett misslyckat försök att finansiera en egen skiva. Nu vill jag prova igen, och sätter därför ett mål:

  • Under 2023 ska bolaget, tillsammans med någon (eller några) av artisterna genomföra en lyckad crowdfundingkampanj. Kampanjens inriktning är inte så viktig, kan vara en skiva, en turné, en musikvideo eller vad som helst, men för att räknas som lyckad ska finansierngsmålen uppnås och projektet genomföras. Projektet behöver inte vara slutfört innan 2023, men finansieringskampanjen ska vara avslutad och målen uppnådda.

Det här är som sagt mest en rolig grej, och något jag vill titta närmare på. Jag är rätt säker på att intresse finns hos artisterna också, men jag har inte förankrat det.

Flera av målen är ju väldigt beroende av mina artister såklart, och det är ju helt rimligt. Utan artister är ett skivbolag ingenting. Nu kör vi 2023, tillsammans

Lämna en kommentar