Frågor om upphovsrätt

Photo by CQF-Avocat

Joakim har hört av sig med några frågor angående upphovsrätt, som jag tänkte att jag skulle svara på i ett blogginlägg, eftersom det är mycket bra frågor som definitivt kan vara intressant för andra att få svar på. Hans mail lyder såhär:

Hej! Jag har några frågor gällande copyright. Jag har aldrig använt en professionell studio utan jag har spelat in med en hemmastudio.

1) Om en person spelar in i en studio, vem får copyrighten? Är det den teknikansvarige eller artisten?

2) Om flera personer spelar in i en studio, vem får copyrighten? Är det den teknikansvarige, en person i artistgruppen, eller alla i artistgruppen?

3) Om jag har ett projekt där jag ska lägga ut musik på Spotify och YouTube åt artister, samt göra reklam för musiken, behöver vi skriva någon form av kontrakt? Hur ser ett sådant kontrakt ut?

Mvh
Joakim

Jättebra frågor Joakim, och otroligt viktiga också. Speciellt om det råkar bli en hit, för då kan det faktiskt handla om en hel del pengar. Jag tänkte att jag svarar på dem en i taget.

Om en person spelar in i en studio, vem får copyrighten? Är det den teknikansvarige eller artisten?

Här måste vi komma ihåg att det är skillnad på rättigheterna till låten, och rättigheterna till inspelningen. Vad gäller rättigheterna till låten så är det relativt enkelt. Det delas upp i två delar, texten och musiken, och den, eller de, som skrivit texten äger rättigheterna till texten, och den, eller de, som skrivit musiken äger rättigheterna till musiken. När jag får den här typen av frågor handlar det oftast inte bara om själva rättigheterna, utan också den ekonomiska ersättningen, och dessa personer får i regel sin ersättning från STIM.

Det är ju absolut inte ovanligt att det är artisten själv som skrivit både text och musik, och då är det naturligtvis artisten som äger upphovsrätten.

I Joakims fall gäller ju frågan specifikt när en person spelar in i en studio, och då är det inte alls lika självklart vem som äger själva inspelningen. Som tumregel skulle jag säga att det är den som betalar för studion som äger inspelningen, men här är det jätteviktigt att det finns ett avtal som reglerar det. Om du själv hyr en studio för att spela in borde det inte vara några konstigheter att du äger inspelningen, eller mastern som det brukar kallas. Om du däremot har ett skivbolag som betalar studion är det vanligt att avtalet ger skivbolaget rättigheterna till din master.

Att den som betalar för inspelningen äger mastern är i sig inte några konstigheter, men jag vill verkligen rekommendera att se över avtalet så det finns möjligheter att få med sig musiken om man skulle behöva bryta samarbetet. Se till exempel på hur Taylor Swift tvingades spela in sina album på nytt, eftersom hennes gamla skivbolag satte käppar i hjulet när hon lämnade dem. Ett betydligt mindre band råkade ut för att skivbolaget som spelat in dem gick i konkurs innan musiken släpptes, men rättigheterna tillhör konkursboet, så de fick inte ge ut sin musik. Som sagt, avtal är oerhört viktigt, och även om det såklart är viktigt för skivbolaget som finansierar inspelningen att kunna tjäna pengar så får det inte vara hur låsande som helst.

I mitt skivbolag har jag en klausul som säger att om bolaget går i konkurs så bryts avtalen och alla rättigheter återgår till artisterna. Jag har också en klausul som säger att man alltid kan bryta avtalet och få tillbaka sina rättigheter, men att man då måste ersätta de kostnader jag haft.

Om flera personer spelar in i en studio, vem får copyrighten? Är det den teknikansvarige, en person i artistgruppen, eller alla i artistgruppen?

Är man flera personer i en grupp är det avtal sinsemellan som reglerar vem som äger mastern. Vad gäller rättigheterna till låten, upphovsrätten, så gäller exakt samma som ovan. Se till att ha ett avtal innan det börjar handla om pengar. Det är liksom helt oviktigt när man får in 27 spänn från Spotify, men när det börjar handla om tusenlappar, eller mer, så blir folk giriga och det går inte längre att ta för givet att det ska fungera som tidigare.

Om jag har ett projekt där jag ska lägga ut musik på Spotify och YouTube åt artister, samt göra reklam för musiken, behöver vi skriva någon form av kontrakt? Hur ser ett sådant kontrakt ut?

Man behöver inte ett kontrakt förrän man är oense, men jag skulle verkligen rekommendera att skriva avtal från början. Några saker du behöver få med i avtalet:

  1. Vilka parter avtalet gäller mellan.
  2. Du behöver få rätt att sprida musiken, eftersom du antagligen inte äger varken låt eller master.
  3. Avtalets omfattning.
  4. Vem som betalar vad.
  5. Hur ersättning sker.
  6. Hur eventuella tvister ska hanteras.

Jag skulle verkligen rekommendera att anlita en jurist för att ta fram ett avtal du kan använda, det gjorde jag.

Hoppas du har fått svar på dina frågor Joakim, har du följdfrågor, eller andra frågor är det bara att höra av dig. Det gäller såklart alla andra också.

Lämna en kommentar