Vad drömmer du om?

woman in black jacket and blue denim jeans walking on sidewalk
Photo by Alesia Kozik on Pexels.com

Vi har alla drömmar, idéer om hur framtiden ska se ut. Det är viktigt, för drömmar hjälper oss att orka. En del drömmar förblir drömmar, av olika anledningar. Men en del vill man ska slå in, och då kan man behöva kämpa för det. Första steget är att sätta upp ett mål. Den största skillnaden mellan en dröm och ett mål är att målet har en deadline.

Så, när ska du uppnått din dröm? Till exempel, om fem år vill jag ha tio miljoner streams på spotify.
Bryt ner det i delmål, något i stil med om ett år ska jag ha en halv miljon streams, om två år ska jag ha en miljon streams, om tre år ska jag ha tre miljoner streams, om fyra år ska jag ha sex miljoner streams och om fem år ska jag ha tio miljoner streams.

De här delmålen behöver du följa upp mot, för att se att du gör rätt saker, och följer planen. Men du behöver också dela in det i ännu mindre mål, till exempel varje månad. Och på den nivån behöver du tänka ut vad du ska göra för att uppnå målen. Det är också något du behöver tänka ut på ett större plan. När behöver du släppa musik, när ska du köra annonskampanjer, när ska du ha spelningar osv, men också när ska du posta på sociala medier.

När du har en detaljerad plan är det bara att börja arbeta efter den, och stämma av mot målen om det du gör tar dig i rätt riktning, och i rätt tempo. Är det något som inte fungerar får du justera planen.

På det här sättet kan du tidigt få en förvarning om planen inte verkar hålla, och då är det viktigt att revidera planen. Saker händer ju, det kan ju till exempel komma en global pandemi som gör att alla gig blir uppskjutna i ett och ett halvt år. Då får man ändra om lite i planeringen, men man får aldrig ge upp.

Berätta gärna om dina drömmar, det finns ett kommentarsfält här nedanför.

Lämna en kommentar