Struktur, rutin, system

Bild: Syed Ikhwan

Det här inlägget kommer handla ganska mycket om mig som person, hur jag fungerar, och hur jag har styrt upp saker för att både jag och verksamheten ska fungera.

Jag driver ju inte skivbolaget som min huvudsyssla, jag har en ”vanlig anställning” på sidan om (på heltid). Nyligen blev jag deltidspermitterad, vilket fick mina rutiner och strukturer att falla, och då föll även jag.

Jag har skapat nya rutiner och strukturer, och jag har fått medicin mot den depression jag också drog på mig när ”allt” rasade, och även om jag är långt ifrån tillbaka så går saker åt rätt håll. När det här publiceras är det sjätte dagen med medicin, och insättningen ger en hel del jobbiga biverkningar, men det kommer bli bra.

För att verksamheten och jag ska fungera har jag alltså satt upp strukturer, rutiner och system för att hjälpa mig. Jag har ett schema som talar om vad jag ska göra varje dag, och hur lång tid det ska få ta. Det här är viktigt därför att saker tenderar att ta så lång tid man har på sig. Det är också viktigt därför att hushållet och min sambo måste också få uppmärksamhet.

Jag har system för att hantera mail, jag har organiserat filer på ett sätt som hjälper mig hitta rätt, snabbt, och jag försöker att automatisera saker så långt det går. Saker som sker automatiskt tenderar att bli rätt oftare.

Men strukturer och rutiner är inte bara bra när jag ska sköta allting på egen hand, de är en nödvändighet om jag ska ta hjälp av någon annan. Tack vare att jag har ett system för att hantera alla släpp i bolaget kan jag släppa in min vän Jonas i det systemet. Han hjälper mig att göra promo-videos, och kan själv hitta all information han behöver i systemet, och det är artisterna själva som fyller i informationen där.

Att hela tiden veta vad jag ska göra, och när jag ska göra det tar bort mycket av stressen kring att ha mycket att göra. Det är inte mycket att göra man blir stressad av, det är att inte ha kontroll på situationen.

Jag försöker att kontinuerligt jobba på att optimera allting, så jag kan nå ännu bättre resultat med samma eller mindre arbetsinsats. På så sätt kan jag arbeta för fler artister, och fler artister är ju ett bra sätt att växa på.

Vill du vara en del av vårt härliga gäng på CRS Records kan du ju höra av dig.

Lämna en kommentar