This is a tribute to all of us that has spent countless hours as kids pretending to be a rockstar in our bedrooms. We all love Rock’n’roll! 😊

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet skickas varje onsdag, och innehåller både tips till dig som harvar i musikbranschen och saker som är aktuellt kring CRS Records, och musikbranschen i stort.

Lämna en kommentar