Releasing one single every month wasn’t enough for 69-Dust, and that’s why this months release is a four-track EP. The promo-video above is for the title-track Bad Sugar and I hope you’ll enjoy all the tracks

Prenumerera på nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet skickas varje onsdag, och innehåller både tips till dig som harvar i musikbranschen och saker som är aktuellt kring CRS Records, och musikbranschen i stort.

Lämna en kommentar